Undervisare

Tillbaka

Stefan Lagervall

Arbetsrättsjurist, Kungliga Tekniska Högskolan

Stefan Lagervall arbetar som arbetsrättsjurist och förhandlare. Stefan har 20 års erfarenhet som arbetsrättsjurist. Mellan 2002 till 2015 arbetade Stefan för en arbetsgivarorganisation inom privat sektor. Sedan 2015 har han arbetat inom staten, dels för den statliga arbetsgivarorganisationen och dels som arbetsrättsjurist på myndighet. Sedan 2019 är han också ledamot i Arbetsdomstolen. Stefan har hållit en mängd uppskattade kurser i sina olika roller inom privat och statlig sektor.