Undervisare

Tillbaka

Jasper Frost

Expert i elicitation, ALPHA Intelligence Group

Jasper Frost är en erkänd föreläsare och en internationell föredragshållare i taktisk elicitation, beteendeanalys och emotionell intelligens.
Med kunder i Skandinavien, Europa, USA och i Asien är Jasper en eftertraktad undervisare.
Han utbildar företag, säkerhetsmyndigheter och privatpersoner för att säkerställa att de har rätt verktyg och tekniker för att extrahera oavsiktlig information och att de har förmågan att analysera sina motparters verbala och ickeverbala beteenden.

Jasper är tränad och utbildad av dem som till dagligt undervisar de högsta säkerhetsmyndigheterna i USA.

Jaspers expertis omfattar bland annat analys av ickeverbal kommunikation som kroppsspråk, ansiktsuttryck, uttalandeanalys och lögndektektering.