Kurser

Retorik- och talarträning för advokater och andra jurister

6

timmar

7900 SEK.

Bakgrund

Process, tvist, undervisning, pitch eller vilken talarsituation som än gäller handlar i grunden om samma sak: att tala och berätta så att mottagaren triggas, attraheras och stimuleras till lyssning, oberoende av ämne och oavsett om sammanhanget är fysiskt eller digitalt. Forskning, från bl.a. Harvard University, visar att det alltid är oerhört mycket mer än innehållet i sig som påverkar hur ett budskap uppfattas och tas emot. Vad vi säger är viktigt – HUR kan avgöra genomslaget. 


Nyttan med kursen

På en marknad där skillnaden mellan de tjänster som erbjuds ofta är försumbara för klienten är god muntlig kommunikation ett enastående konkurrensmedel. 

 

På kursen får du 

  • verktyg för ännu vassare muntlig kommunikation i olika typer av skarpa lägen med syfte att uppnå högsta möjliga mentala närvaro hos mottagaren. 
  • insikter och verktyg för vad som påverkar och hur. 
  • retoriska verktyg rörande upplägg, disposition, dramaturgi med syfte att uppnå högsta möjliga intresse och förväntan hos mottagaren.  
  • verktyg för att övertyga och inge förtroende 

 

Dagsprogram 

FÖRMIDDAG 

1. Inledning. Rösten-vårt viktigaste verktyg. Utforskning av artikulation, resonans, röstlig variation, röstläge m.m. Undertecknad förklarar syfte, användning, nytta m.m. Medicinska rön. 

2. Vad innebär det att övertyga? Om att bygga trovärdighet. Retorisk vägledning. 

3. Anföranden med och utan manus (ingen förberedelse krävs). Genom föreläsning samt i interaktion med deltagarna introduceras succesivt en ”talarmanual” för det skarpa läget, d v s ett grundläggande ramverk, en ledstång, som utgör fundamentet för ett levande sätt att tala, berätta och inge förtroende (även i det digitala sammanhanget). 

4. Sammanfattning, diskussion och utvärdering av de huvudmoment som tillsammans utgör "manualen". 

EFTERMIDDAG 

5. Repetition, befästande och utveckling utifrån workshop A. Ytterligare fokusering på tilltal och berättande. 

6. Vi utgår från för deltagarna aktuella/typiska anföranden, plädering, förhandling, etc. inspirerat av rättegångsspel, pitch och liknande. Varje deltagare förbereder ett avsnitt på ca 10 min. Ständig feedback från utbildaren (och gruppen).  

7. Ytterligare retorisk vägledning: Vi talar mötesarkitektur där ledorden är formulera, förpacka och förmedla med målet att uppnå största möjliga tydlighet samt ”intressantare” berättelser. 

 

Målgrupp

Advokater och andra jurister 

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen, ditt diplom och annat relevant material genom JUC-me onlineportal.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.