Kurser

Klimattvister

En introduktion

4

lektioner

7995 SEK.

Innehåll

Rättstvister relaterade till klimatförändringar fortsätter att öka såväl i antal som i geografisk spridning. Sedan Parisavtalet ingicks 2015 har antalet tvister mer än fördubblats över hela världen.

Majoriteten av tvisterna förs fortfarande mot stater, men stämningar mot företag, främst inom fossila bränslen och andra sektorer med betydande utsläpp kopplade till deras värdekedjor, blir allt vanligare. En växande trend är även att klimatrelaterade tvister i högre grad förekommer mot företag som tillhör även andra sektorer, bl.a. livsmedel och jordbruk, plast, transport, finans, kläder och media.

Många klimatrelaterade tvister har en strategisk ambition, där fokus ligger på att göra rättsliga ingripanden som kan få en så stor rättslig och strukturpåverkande effekt som möjligt. Användandet av rättstvister som en form av offentlig opinionsbildning ökar också.

I den här kursen ges en introduktion till ämnet klimatrelaterade tvister. Vi kommer att prata om vad det är för något, hur de globala trenderna ser ut på området och ge exempel på olika slags tvister som har förekommit. Vad innebär detta för risker för privata företag och offentliga verksamheter, och hur kan dessa risker begränsas?

Vi kommer även att prata särskilt om tvister gällande klimat- och miljöpåståenden i marknadsföring, och hur företag kan agera för att inte riskera att ägna sig åt s.k. greenwashing.


Nyttan med kursen

På kursen får du:

• Kunskap om vad som menas med klimatrelaterade tvister
• Överblick över de globala trenderna, innefattande bl.a. vilka olika typer av tvister som förekommer och de bakomliggande strategierna
• Förståelse för vad dessa trender innebär för risker för en verksamhet
• Tips på vad verksamheten kan göra för att minska riskexponeringen
• Kunskap om vanliga fallgropar samt tips om hur du anpassar din marknadsföring för att inte anklagas för greenwashing

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer inom såväl offentlig förvaltning som privata företag som vill få en djupare förståelse för klimattvister i vid bemärkelse, riskerna med klimattvister och kunskap om hur de kan förebyggas. Man behöver inte ha någon förkunskap om ämnet innan.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.