Kurser

Varför har vi elkris?

Orsak och verkan

3

lektioner

4900 SEK.

Innehåll

Varför har priset på el nått rekordnivåer? Kommer företag att tvingas lägga ned? Riskerar vi av-industrialisering av Sverige? Hur driver elpriset inflationen? Hur kommer detta att påverka bostadsmarknaden? Kan man snabbt få ner priserna igen? Frågorna om energi har snabbt blivit ett orosmoment för alla och envar. Jan Blomgren har skrivit “Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning”, där han undersökt vad som orsakat elkrisen.
Utifrån sin roll som professor, företagare och energiexpert beskriver han initierat hur krisen uppstått, och ger utblickar hur vi kan komma ur denna situation. Han är en välrenommerad folkbildare, känd för att kunna förklara även svåra tekniska och vetenskapliga ämnen lättfattligt för icke-experter – gärna med glimten i ögat trots ämnets tunga karaktär.

Nyttan med kursen

På kursen får du djupare förståelse för hur elkrisen uppkommit och vilka effekter den kommer att få för företag, privatpersoner, och Sverige som land. Sist men inte minst behandlas hur vi kan komma ur krisen, och vilka åtgärder som kan förvärra den ytterligare.

Målgrupp

Kursen kräver inga tekniska förkunskaper – den är avpassad för deltagare utan tekniska kunskaper om elsystemet. Eftersom stor del av kursen utgörs av deltagarnas frågor anpassas nivån till deltagarna. Tidigare kurser har haft deltagare med mycket varierande förkunskaper, från lekmän till generaldirektörer inom fältet, med goda vitsord från samtliga närvarande.

Kursmaterial

Jan Blomgrens bok “Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning” ingår i kursavgiften, som pappersbok, e-bok eller ljudbok. Boken är – precis som hans föredrag – avsedd för icke-experter, och har fått genomgående positiva omdömen från läsarna.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.