ELSA ARBRANDT

ELSA ARBRANDT

Advokat och Partner, Advokatfirman Cederquist

Elsa Arbrandt är en av delägarna i Cederquists tvistelösningsgrupp och ansvarar ofta för stora kommersiella tvister, såväl skiljeförfaranden som domstolsprocesser, samt konkurrensrättsliga tvister där hon har en omfattande erfarenhet av att biträda svenska och internationella klienter.

Elsa har erfarenhet av kommersiella tvister inom en rad olika branscher och verksamhetsområden, såsom professionsansvar, försäkring, regulatoriska frågor, företagsöverlåtelser och riskkapitalinvesteringar, industriella tvister samt tvister om olika typer av kommersiella avtal.

Elsa föreläser även regelbundet i olika ämnen som berör tvistelösning i allmän domstol och i skiljeförfarande, bl.a. på YAS grundutbildning samt externa seminarier.

Chambers Europe noterade om Elsa att hon “is widely renowned for her strength in competition issues and is praised by clients for her pragmatism and hands-on approach."