Undervisare

Tillbaka

Sara Magnéli

Senior Associate

Sara Magnéli är advokat på Advokatfirman Cederquist. Hon ingår i byråns verksamhetsgrupp för tvistlösning där hon agerar ombud i kommersiella tvister både i domstol och skiljeförfaranden. Sara är även ansvarig för Cederquists specialistgrupp för Corporate Sustainability där hon bistår klienter i frågor rörande bl.a. sanktioner, ESG i M&A-transaktioner, compliance due diligence, avtalsfrågor rörande ESG och upprättande och implementering av policyer inom ESG-området. Därutöver är Sara en ofta anlitad föredragshållare inom ESG och corporate sustainability och har medverkat vid flera av Advokatsamfundets remissvar inom området. Sara följer nära den rättsliga utveckling som sker med ökande reglering och krav på företag vad gäller hållbarhet och minskad klimatpåverkan och skriver regelbundet artiklar och uppdateringar om detta.