Kurser

Nya LAS

Den nya anställningsskyddslagstiftningen

6

timmar

8995 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterade produkter

Kurser

Lögndetektion

Läs mer

Innehåll

Nya regler i lagen om anställningsskydd, LAS, tillämpas från den 1 oktober 2022. Förändringarna är en följd av januariöverenskommelsen från 2019 och den statliga utredning som därefter presenterats och de utredningen efterkommande omfattande förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter. Detta är den största lagreformen på arbetsmarknaden i modern tid och innebär bland annat ett förändrat regelverk vid uppsägningar.

Saklig grund har bytts ut till sakliga skäl, turordningsreglerna har ändrats. Dessutom har reglerna kring tidsbegränsade anställningar ändrats. Det finns utökade förpliktelser avseende information till arbetstagare. Vad som gäller under tvist har också ändrats.

Kursen behandlar både nya regler och oförändrade regler kring anställningsskyddet, bland annat:

 • Det nya regelverket kring anställningsskydd
 • Anställda som helt eller delvis undantas från LAS
 • Anställningsformer – tillåtlighet, begränsningar, fördelar/nackdelar med olika anställningsformer
 • Uppsägning: sakliga skäl för uppsägning
 • Arbetsbrist inkl förhandling, varsel enligt främjandelagen och turordning samt företrädesrätt till återanställning.
 • Personliga skäl inkl LAS-varning
 • Omplaceringsskyldighet, arbetsbrist kontra personliga skäl. De nya reglerna kring omplaceringsskyldigheten vid personliga skäl.
 • Omplacering till lägre sysselsättningsgrad
 • Uppsägningstid enligt lag och avtal.
 • Vad gäller under uppsägningstiden?
 • Avskedande: laga grund, rättsverkningar, överläggningsskyldighet, formalia.
 • Tvister om ogiltighet av uppsägning eller avskedande: vad gäller under tvistens pågående?

Nyttan med kursen

Du kommer att vara helt uppdaterad på LAS och kan tryggt arbeta med området framöver.

Målgrupp

Advokater, ombudsmän, HR-personer, företagsledare och andra som arbetar med LAS i vardagen och vill kunna arbeta effektivt med nyheterna i lagen

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterade produkter

Kurser

Lögndetektion

Läs mer