Kurser

Nya LAS

Den nya anställningsskyddslagstiftningen

6

lektioner

8995 SEK.

Innehåll

Nya regler i lagen om anställningsskydd, LAS, tillämpas från den 1 oktober 2022. Förändringarna är en följd av januariöverenskommelsen från 2019 och den statliga utredning som därefter presenterats och de utredningen efterkommande omfattande förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter. Detta är den största lagreformen på arbetsmarknaden i modern tid och innebär bland annat ett förändrat regelverk vid uppsägningar. Saklig grund har bytts ut till sakliga skäl, turordningsreglerna har ändrats. Dessutom har reglerna kring tidsbegränsade anställningar ändrats. Det finns utökade förpliktelser avseende information till arbetstagare. Vad som gäller under tvist har också ändrats.
Kursen behandlar både nya regler och oförändrade regler kring anställningsskyddet, bland annat:

 • Det nya regelverket kring anställningsskydd
 • Anställda som helt eller delvis undantas från LAS
 • Anställningsformer – tillåtlighet, begränsningar, fördelar/nackdelar med olika anställningsformer
 • Uppsägning: sakliga skäl för uppsägning
 • Arbetsbrist inkl förhandling, varsel enligt främjandelagen och turordning samt företrädesrätt till återanställning.
 • Personliga skäl inkl LAS-varning
 • Omplaceringsskyldighet, arbetsbrist kontra personliga skäl. De nya reglerna kring omplaceringsskyldigheten vid personliga skäl.
 • Omplacering till lägre sysselsättningsgrad
 • Uppsägningstid enligt lag och avtal.
 • Vad gäller under uppsägningstiden?
 • Avskedande: laga grund, rättsverkningar, överläggningsskyldighet, formalia.
 • Tvister om ogiltighet av uppsägning eller avskedande: vad gäller under tvistens pågående?

Nyttan med kursen

Du kommer att vara helt uppdaterad på LAS och kan tryggt arbeta med området framöver.

Målgrupp

Advokater, ombudsmän, HR-personer, företagsledare och andra som arbetar med LAS i vardagen och vill kunna arbeta effektivt med nyheterna i lagen

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.