Kurser

GDPR för statliga och kommunala myndigheter

En grundkurs

6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

Under kursdagen går vi igenom de regler i GDPR som är mest relevanta för den offentliga sektorn. Vi kommer också gå igenom de svenska kompletteringsreglerna till GDPR.


Därutöver kommer relevanta avgöranden från domstolar i Sverige och från EU-domstolen att behandlas. Slutligen kommer vi ta upp olika beslut och vägledningar från svenska tillsynsmyndigheten, IMY, samt från europeiska dito, Europeiska dataskyddsstyrelsen. Förutom den teoretiska delen tas även praktiska exempel upp och mallar gås igenom. 


Agenda för kursen:

 • Hur ser sanktionsavgifterna i GDPR ut för offentlig sektor och hur har de tillämpats av IMY i olika beslut mot den offentliga sektorn? 
 • Vilka saker måste man informera de registrerade om, alltså de man behandlar personuppgifter om, enligt GDPR? 
 • Vilka rättigheter har de registrerade enligt GDPR, alltså t.ex. medborgarna och de anställda?
 • Hur ser regelverket kring IT-säkerhet ut i GDPR?
 • När ska man göra en så kallad konsekvensbedömning och vad betyder detta?
 • Frågan om anmälan av incidenter enligt GDPR.
 • Hur samspelar reglerna om utlämnande av allmänna handlingar i TF samt i offentlighets- och sekretesslagen med GDPR?
 • Kan man använda t.ex. amerikanska molntjänster i offentlig sektor?
 • Hur gör man för att nå bra regelefterlevnad gällande GDPR?
 • Vad gör ett dataskyddsombud, som alla i offentlig sektor måste ha, och varför är den rollen så viktig?


Nyttan med kursen

 1. Lär dig regelverket, gör rätt, annars kan din arbetsgivare, Staten, kommunen, regionen, få sanktioner, en slags böter. Medborgarna och de anställda kan också förlora förtroendet för myndigheten om man struntar i regelverket. 
 2. Du kommer under kursdagen få information, kunskap, rörande GDPR och informationssäkerhet som du kan ha nytta av. 
 3. Du kommer få bra mallar, checklistor, utbildningsmaterial, som du kommer att kunna använda senare när du ska arbeta med frågorna. 


Målgrupp

Kommunjurister, verksjurister och alla som arbetar med information och personuppgifter i sin vardag, t.ex. dataskyddsombud inom den offentliga sektorn. Kursen vänder sig också till advokater och andra konsulter som arbetar mot den offentliga sektorn. Även personer som jobbar med IT i olika roller har nytta av kursen. Kursen är en grundkurs. 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.