Kurser

GDPR för statliga och kommunala myndigheter

En grundkurs

6

lektioner

7995 SEK.

Innehåll

Under kursdagen går vi igenom de regler i GDPR som är mest relevanta för den offentliga sektorn. Vi kommer också gå igenom de svenska kompletteringsreglerna till GDPR. Därutöver kommer relevanta avgöranden från domstolar i Sverige och från EU-domstolen att behandlas. Slutligen kommer vi ta upp olika beslut och vägledningar från svenska tillsynsmyndigheten, IMY, samt från europeiska dito, Europeiska dataskyddsstyrelsen. Förutom den teoretiska delen tas även praktiska exempel upp och mallar gås igenom. 


Agenda för kursen:

 • Hur ser sanktionsavgifterna i GDPR ut för offentlig sektor och hur har de tillämpats av IMY i olika beslut mot den offentliga sektorn? 
 • Vilka saker måste man informera de registrerade om, alltså de man behandlar personuppgifter om, enligt GDPR? 
 • Vilka rättigheter har de registrerade enligt GDPR, alltså t.ex. medborgarna och de anställda?
 • Hur ser regelverket kring IT-säkerhet ut i GDPR?
 • När ska man göra en så kallad konsekvensbedömning och vad betyder detta?
 • Frågan om anmälan av incidenter enligt GDPR.
 • Hur samspelar reglerna om utlämnande av allmänna handlingar i TF samt i offentlighets- och sekretesslagen med GDPR?
 • Kan man använda t.ex. amerikanska molntjänster i offentlig sektor?
 • Hur gör man för att nå bra regelefterlevnad gällande GDPR?
 • Vad gör ett dataskyddsombud, som alla i offentlig sektor måste ha, och varför är den rollen så viktig?Nyttan med kursen

 1. Lär dig regelverket, gör rätt, annars kan din arbetsgivare, Staten, kommunen, regionen, få sanktioner, en slags böter. Medborgarna och de anställda kan också förlora förtroendet för myndigheten om man struntar i regelverket. 
 2. Du kommer under kursdagen få information, kunskap, rörande GDPR och informationssäkerhet som du kan ha nytta av. 
 3. Du kommer få bra mallar, checklistor, utbildningsmaterial, som du kommer att kunna använda senare när du ska arbeta med frågorna. 


Målgrupp

Kommunjurister, verksjurister och alla som arbetar med information och personuppgifter i sin vardag, t.ex. dataskyddsombud inom den offentliga sektorn. Kursen vänder sig också till advokater och andra konsulter som arbetar mot den offentliga sektorn. Även personer som jobbar med IT i olika roller har nytta av kursen. Kursen är en grundkurs. 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.