Undervisare

Tillbaka

Karl-Frederik Björklund

Advokat och partner,Hellström Advokatbyrå KB

Karl-Fredrik Björklund är advokat och delägare vid Hellström Advokatbyrå. Han är dataskyddsexpert med över arton års erfarenhet av att arbeta som personuppgiftsombud/dataskyddsombud samt föreläsa rörande dataskyddsfrågor, dåvarande personuppgiftslagen, numera GDPR, och andra registerförfattningar. Karl-Fredrik är också expert inom offentlighet och sekretess samt föreläser även i det ämnet. Karl-Fredrik är dataskyddsombud, tidigare för såväl statliga som kommunala myndigheter, och för närvarande för en kommun och flera företag, samt rådgivare för flera stora organisationer inklusive för statliga och kommunala myndigheter. Han har medverkat som kursledare vid IMY:s utbildningar rörande dataskydd och är även vice ordförande i föreningen Forum för Dataskydd, som arbetar ideellt med bland annat kompetensutveckling av dataskyddsombud.
Karl-Fredrik är flitigt anlitad som föreläsare inom området integritet, IT-säkerhet samt offentlighet och sekretess, juridiken bakom dessa företeelser.