Nätverk

Nätverk i Dataskydd i offentlig förvaltning

Vi diskuterar och fördjupar oss i rollen som dataskyddsombud, incidenthantering och integritetskänsliga personuppgifter

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Upplever du utmaningar med dataskydd i offentlig förvaltning?  Dessa kan se olika ut. Brist på resurser eller tid, komplexa bestämmelser och svårigheter att få ledning och medarbetare med på tåget?  Hur arbetar man i områden där rättspraxis ännu saknas och hur ska man förstå de rättsfall som kommer? Hur förhåller sig GDPR till andra regelverk som behöver tillämpas och hur ska man hantera till synes motstridiga krav? Det finns även många möjligheter med dataskydd, den ger incitament att skapa ordning och reda och får oss att förstå värdet av mänskliga rättigheter som integritet och rätt till sina egna personuppgifter.

 

Ser du utmaningar och möjligheter med dataskydd i arbetet i offentlig sektor är detta nätverket rätt ställe för dig. Under nätverksträffarna får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur både ett praktiskt och juridiskt perspektiv. Förutom den erfarna nätverksledaren, kan du förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. 


Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare. Den som vill, kan även själv få berätta om sin erfarenhet om den är relevant för temat under mötet. Under varje nätverksträff kommer dessutom aktuella händelser att tas upp, till exempel nya rättsfall eller riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

 

Exempel på ämnen som kan komma att diskuteras under nätverksträffarna


Möte 1 Yttrandefrihet och GDPR (inklusive hantering av sociala medier). 
Hur ser gränsdragningen mellan yttrandefrihet och GDPR ut (till exempel betydelsen av frivilliga utgivningsbevis och journalistiska ändamål).

Kan man använda sociala medier och tillämpa GDPR korrekt? Hur ska man arbeta praktiskt med kommunikation och samtidigt följa lagstiftningen? Vad händer nationellt och i EU inom området?
 
Möte 2 Hantering av integritetskänsliga personuppgifter
Hur regleras integritetskänsliga personuppgifter i lagstiftning som GDPR, dataskyddslagen och registerlagstiftning (som patientdatalagen eller annan lagstiftning som möjliggör behandling av känsliga personuppgifter).

Hur ska man säkerställa ett högt skydd av sådana uppgifter? Hur kan man använda känsliga personuppgifter i olika verksamheter. Vad händer nationellt och i EU inom området?
 
Andra ämnen som kan komma att diskuteras:
AI
Tredjelandsöverföringar
Personuppgifter & Anonymisering
Sociala medier
Risk & Skada
Bakgrundskontroller
Konsekvensbedömningar
DSO-Granskningar
Öppenhet

Från möte till möte kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till anställda i den statliga, regionala och kommunala förvaltningen som är ansvariga för, eller är involverade i, genomförandet av den nya personuppgiftsförordningen. Exempel på de som kan ha nytta av nätverket: Dataskyddsombud och dataskyddsansvariga, chefer, medarbetare och teamledare inom IT, säkerhet, juridik, administration och andra som vill hålla sig á jour med de senaste integritetsrättsliga frågorna. 


Även personer som arbetar i kommunala bolag med dataskydd eller i företag som utför uppdrag för offentlig sektor (till exempel vårdbolag) kan ha stor nytta av nätverket liksom personer som arbetar med dataskydd inom Svenska kyrkan.

 

Antalet platser i nätverket är begränsat. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättningen av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Detta evenemang är godkänt av IAPP

Detta evenemang är erkänt av International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det innebär att det uppfyller den högsta kvalitetsnivån för fortbildning inom integritetsskydd. Som certifierad privacy professional kan du tjäna CPE-poäng (continuing privacy education) genom att delta i JUC:s aktiviteter.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

  • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

  • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

  • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

  • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.