Kurser

Finansmarknadsbrotten

Från upptäckt till dom

6

lektioner

8995 SEK.

Innehåll

Kursen har två huvuddelar. En del handlar om hur arbetet mot finansmarknadsbrott bedrivs i Sverige och hur FI:s och EBM:s utredningar och lagföringar går till. 


Den andra delen handlar om definitionen av insiderinformation samt om marknadsmissbruksbrotten, dvs insiderbrott, marknadsmanipulation och svindlerier på värdepappersmarknaden. Särskilt uppmärksamhet ägnas åt den s k Swedbank-domen och de slutsatser som kan dras av den. 


Nyttan med kursen

  • Kunskap om vilka krav som ställs på börsernas marknadsövervakning och om hur den arbetar rent praktiskt 
  • Kunskap om vilka krav som ställs på mäklarfirmorna när det gäller att övervaka kundernas handel
  • Insikt om vilket samarbete och arbetsuppdelning som sker mellan marknadsplatserna och FI respektive mellan FI och EBM 
  • Insikt om hur förundersökningar om marknadsmissbruk bedrivs och vilka faktorer som är centrala vid utredningarna och vid rättegångar i målen
  • Kunskap om definitionen av insiderinformation
  •  Djupare insikt och förståelse för reglerna om insiderbrott, marknadsmanipulation och svindlerier på värdepappersmarknaden. 
  • Genomgång av den s k Swedbank-domen och dess konsekvenser för banker och börsbolag
  • Uppdatering om viktigare rättsfall och eventuellt kommande reglering/lagar

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister och andra yrkeskategorier som arbetar med frågor rörande marknadsmissbruk och bekämpningen av den, exempelvis compliance vid finansiella institut, affärs- och försvarsadvokater samt anställda vid myndigheter. 


Kursen är huvudsakligen en grundkurs men ger även fördjupad kunskap om bland annat innebörden av marknadsmissbruksbrotten. 


Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.