Kurser

Den straffrättsliga lagen om penningtvätt

I teori och praktik

6,5

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Penningtvättsbrotten ökar och blir alltmer prioriterade att både förebygga och bekämpa såväl nationellt som internationellt. Detta är en aktuell kurs där du får en översikt med fokus på dels brottens teoretiska uppbyggnad, dels på den praktiska tillämpningen av den straffrättsliga dimensionen i arbetet mot finansiell brottslighet. Under denna kurs får du konkret kunskap om vad som gäller straffrättsligt om penningtvätt och hur detta regelverk direkt påverkar riskhanteringen enligt Penningtvättslagen från 2017.

Nyttan med kursen

Syftet med kursen är att öka dina kunskaper om hur de straffrättsliga reglerna är sammankopplade med de regler som finns i Penningtvättslagen från 2017. Kursen kommer även öka dina kunskaper om vilka risker du behöver kartlägga och arbeta med i din verksamhet, baserad på framför allt brottet näringspenningvätt, för att leva upp till de krav som ställs enligt Penningtvättslagen.

Du lär dig också vad som utgör de olika brotten ”penningtvättsbrott”; de är många och olika. Till exempel krävs inte ett så kallat förbrott som bedrägeri eller annat vinningsbrott för ett ”penningtvättsbrott". Det krävs inte heller att transaktionen sker med penningtvättssyfte eller med brottsliga pengar för att vara brottet ”näringspenningtvätt”.

Kursen behandlar bl.a.:
  • Regelverket i den straffrättsliga lagen från 2014 om penningtvätt. Vad är straffbart?
  • Regelverket i Penningtvättslagen från 2017 med fokus på den straffrättsliga dimensionen. Vilken kunskap om de straffrättsliga reglerna behövs för att kunna vidta rätt åtgärder enligt Penningtvättslagen?
  • Genomgång och klargörande av tre vanliga missförstånd:
1) Att det skulle krävas ett så kallat förbrott (som till exempel ett bedrägeri eller annat vinningsbrott) för att ett straffrättsligt penningtvättsbrott ska föreligga
2) Att det måste finnas ett bevisat penningtvättssyfte för att ett straffrättsligt penningtvättsbrott ska föreligga och
3) Att det måste vara så kallade brottspengar som hanteras för att ett straffrättsligt penningtvätstbrott, ”näringspenningtvätt”, ska föreligga.
  • Mer om brottet näringspenningtvätt och vad ett ”klandervärt risktagande” innebär enligt den straffrättsliga lagen.
  • Konkret genomgång av hur riskhantering kan/bör ske kopplad mot de straffrättsliga reglerna
  • Ett ärendes gång, från dispositionsförbud till fällande dom och de olika aktörernas roll i rättskedjan.
  • Översiktlig genomgång av praxis i svensk domstol om penningtvättsbrott och brottet näringspenningtvätt

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som är verksamma inom de branscher som omfattas av penningtvättsregelverken enligt Penningtvättslagen från 2017. Alla övriga företagare samt jurister i övriga branscher som kommer i kontakt med risker i samband med hantering av pengar och finansiella transaktioner. (Mäklare, revisorer som två exempel.) Bolagsjurister, försäkringsjurister, bankjurister och alla andra som också kommer i kontakt med att ge råd om risker/transaktioner osv.

Inga förkunskaper om straff- och/eller processrätt krävs.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.