Kurser

Fel i fastighet

Vilket ansvar åligger en säljare, en fastighetsmäklare och en besiktningsman?

6,5

timmar

6900 SEK.

Innehåll

Kursen går igenom grunderna för säljarens ansvar för förekomsten av konkreta, abstrakta och rättsliga fel samt rådighetsfel. Härtill går kursen igenom påföljderna en köpare kan göra gällande mot säljaren när det föreligger fel i en fastighet. Kursen lägger stor vikt vid köparens undersökningsskyldighet och den upplysningsskyldighet som i vissa fall kan föreligga för en säljare.

Utöver behandlar kursen även fastighetsmäklarens och besiktningsmannens ansvar i förhållande till såväl köparen som säljaren.

Tyngdpunkten för kursen är att tydliggöra den praktiska hanteringen av felansvaret, bl.a. hur ombud bör agera vid fel i fastighet eller vid krav gentemot fastighetsmäklare och besiktningsmän i anledning av de tjänster som har förmedlats vid en fastighetsöverlåtelse. Härutöver läggs stor vikt vid den omfattande rättspraxis som föreligger för att konkretisera hur domstolen ser på och bedömer frågorna som uppstår vid fel i fastighet.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Vad utgör ett fel och vad innebär felansvaret?
 • Vilka byggnormer och byggregler har betydelse?
 • Vilka påföljder kan göras gällande?
 • Friskrivningar
 • Reklamation och preskription
 • Vilket ansvar har fastighetsmäklaren?
 • Vilket ansvar har besiktningsmannen?
 • Vilka bedömningar framgår av rättspraxis och vad avgör vem som är ansvarig för fel?

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, fastighetsrättsjurister, försäkringsjurister, kommunjurister, mäklare och andra som kommer i kontakt med denna typ av frågeställningar.

Program

09.00-10.15 Pass 1 
 • Vilka fel kan göras gällande  
 • Lagstiftning och förarbeten 
 • Vad är konkreta respektive abstrakta fel 
 
10.15 – 10.30 Kaffepaus 
 
10.30 – 11.30 Pass 2 
 • Konkreta fel 
 • Vad följer av avtalet? 
 • Gränslandet mellan abstrakta och konkreta fel 
 • Säljarens respektive köparens ansvar 
 • Abstrakta fel 
 • Rättsliga fel 
 • Rådighetsfel 
 • Säljarens respektive köparens ansvar 
 
11.30 – 12.30 Lunch
 
12.30-13.30 Pass 3 
 • Konkreta fel och Abstrakta fel – fortsättning 
 • Påföljder 
 • Friskrivningar 
 • Reklamation och preskription 

13.30 – 14.30 Pass 4
 • En fastighetsmäklares ansvar 
 • En besiktningsmans ansvar 
 
14.30 – 14.45 Kaffepaus 
 
14.45 -16.30 Pass 5 
 • Domstolarnas bedömning av felansvaret  
 • Vad krävs för att påvisa fel? 
 
16.30 Kursen avslutas 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.