Kurser

Entreprenadjuridik för jurister

En grundkurs

6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

Kursen går systematiskt igenom de centrala delarna av standardavtalen AB 04 och ABT 06 med genomgång av de vanligaste frågeställningar som tillämpande jurister ställs inför, inte minst frågor om prisändringar på grund av kostnadsökningar i omvärlden. Fokus ligger på den praktiska tillämpningen av standardavtalen och de viktigaste reglerna att känna till och förstå för att kunna arbeta med standardavtalen som praktiserande jurist.

Nyttan med kursen


På kursen får du….

•Överblick över standardavtalen AB 04 och ABT 06.
•Förutsättningar att rättsligt hantera vanliga entreprenadjuridiska frågor.
•Förståelse för olika vanliga misstag i tillämpningen av branschens standardavtal.
•Kunskap om alla centrala teman såsom anbudsfasen, ÄTA-arbeten, hinder och tidsförlängning, felavhjälpande, ekonomiska frågor, med mera.
•Särskild genomgång av prisjusteringsregler grundat i kostnadsökningar och hantering genom indexreglering
•Kännedom om centrala entreprenadrättsliga rättsfall
•Genomgång av de centrala skillnaderna mellan AB 04 och ABT 06


Målgrupp

Utbildningen riktar sig mot jurister utan specialisering inom entreprenadjuridik som vill få en grundgenomgång av standardavtalen i entreprenadbranschen.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.