Undervisare

Tillbaka

Emma Gustafsson

Advokat, Foyen Advokatfirma

Emma Gustafsson är specialiserad inom entreprenad-, konsult- och fastighetsrätt och anlitas som föreläsare. Hon har drivit ett stort antal processer för såväl offentliga organ som privata bolag vid de allmänna domstolarna och inför skiljenämnder inom rättsområdena fastighets-, entreprenad- och konsulträtt. Emma Gustafsson anlitas även som rådgivare i samband med fastighetstransaktioner. Härtill håller hon utbildningar inom entreprenad- och fastighetsrätt.