Kurser

Kommersiell entreprenadjuridik 1

En grundläggande tvådagarskurs med god översikt i entreprenadjuridikens A till Ö

13

timmar

15900 SEK.

Innehåll

Kursen är en grundkurs i kommersiell entreprenadjuridik (konsumententreprenader behandlas inte på denna kurs). Kursen ger en grundlig genomgång av byggbranschens olika standardavtal och vissa andra grundläggande juridiska begrepp som används inom byggbranschen. Du får en genomgång av i stort sett allt som sker i hela byggbranschens ”avtalspaket”, alltifrån upphandling av konsult till inköp av byggvaror. Du som deltar kommer att få en förståelse och inblick i bakgrunden till de av parterna framförhandlade avtalsvillkoren och fördelning av risker och bevisbörda.
I kursmaterialet ingår även läroboken ”Entreprenadrätt – en introduktion till AB 04

Kursen behandlar bland annat:

  • Översikt över byggbranschens standardavtal och vissa begrepp
  • Rättigheter och skyldigheter enligt AB/ABT
  • ABK 09
  • Innehållet i ABM 07, AB-U och ABT-U 07

Målgrupp

Kursen vänder sig till ombud och konsulter som arbetar med entreprenadrättsliga frågor som advokater, bolagsjurister, jurister inom stat och kommun, projekt- och byggledare, fristående konsulter, ansvariga för upphandlingsfrågor med fler.

Program dag 1 
 
09.00 – 09.30  Inledning och bakgrund till byggbranschens avtalssystem 
 
09.30 – 11.30  Entreprenadrätt AB 04 
• Inledning 
• Entreprenadformer 
• Ersättningsformer 
• Åtagandets omfattning 
• Ändringar och tilläggsarbeten 
• Organisation 
• Tider 
 
11.30 – 12.30 Lunch 
 
12.30 13.00 Entreprenadrätt AB 04 fortsättning 
 
13.00 – 14.00  Övningsuppgifter AB 04  
 
14.10 – 16.30  Entreprenadrätt AB 04, fortsättning 
• Ansvar 
• Ekonomi  
• Besiktning 
ABT 06 
• Inledning 
• Totalentreprenadens särart 
• Åtagande och ansvar 
Gemensam genomgång av hävning och tvistefrågor enligt AB/ABT  
                            
Program dag 2 
 
08.30 – 11.30  Konsultupphandlingen; ABK 09 
• Åtagandet 
• Organisation 
• Ansvar 
• Ersättning/nyttjanderätt 
 
11.30 – 12.30 Lunch 

12.30 – 13.00 Konsultupphandlingen; ABK 09 fortsättning 
 
13.00 – 14.00  Övningsuppgifter ABK 09 

14.10 – 14.30  Underentreprenadavtal  
• AB-U och ABT-U 07 

14.30 – 16.30  Köp av varor 
• Köp av varor, ABM 07 
 
Frågestund 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.