Undervisare

Tillbaka

Anja Norderyd

Advokat, Foyen Advokatfirma

Anja Norderyd är specialiserad inom entreprenad-, konsult-, och fastighetsrätt med tonvikt på tvistelösning inom dessa områden. Hon biträder såväl offentliga organ som privata bolag i processer vid allmän domstol, utomrättsliga förhandlingar och vid rådgivning och avtalsskrivning. Anja Norderyd håller utbildningar inom entreprenadrätt och fastighetsrätt.