Kurser

Entreprenadrätt

Råvarubrist och ökade materialkostnader

3

timmar

7900 SEK.

Nyttan med kursen

På kursen får du som kursdeltagare kunskaper för att hantera ökade kostnader och förseningar i entreprenader utifrån standardavtalen AB 04 (utförandeentreprenad) och ABT 06 (totalentreprenad).

Du får ökade insikter kring hur situationen kan hanteras genom att teori varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte, med såväl föreläsare som andra deltagare.  

På kursen får du:


  • Bakgrund kring situationen med ökade priser och brist på material och varor i entreprenader;  
  • Genomgång av bestämmelsen i AB 04 / ABT kring ändring av kontraktssumman till följd av ökade material- och råvarupriser;  
  • Genomgång av bestämmelserna i AB 04 / ABT kring tidsförlängning (s.k. hinder);  
  • Genomgång av utredning och underlag som kan krävas vid krav på prisjustering resp. hinder; 
  • Insikter kring hur du proaktivt kan hantera risker för ökade kostnader och förseningar;  
  • Övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.  


Innehåll

Den senaste tiden har priser på varor och material stigit kraftigt. Det har även uppkommit brist på råvaror. Många projekt ser risker för ökade kostnader och förseningar. Bland annat ser branschen, till följd av avvisningen av Cementas tillståndsansökan, risk att drabbas av brist och ökade priser på betong.  


Under denna kurs gås förutsättningar för ändring av kontraktssumman till följd av ökade material- och råvarupriser igenom. Vidare behandlas villkoren för tidsförlängning vid s.k. hinder.  

 

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till advokater, jurister, upphandlare, projektledare och andra som hanterar konsekvenser i tid och kostnader till följd av råvarubrist och ökade materialkostnader i entreprenader.  

 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 


Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.