Kurser

Störningar i entreprenader

Frågeställningar som uppkommer för parterna i samband med störningar i entreprenader, med särskilt fokus på en praktisk tillämpning av reglerna.

4

timmar

7995 SEK.

Innehåll

Kursen behandlar de frågeställningar som uppkommer för parterna i samband med störningar i entreprenader, med särskilt fokus på en praktisk tillämpning av reglerna.


Nyttan med kursen

Störningar kan aktualisera en rad olika bestämmelser i standardavtalen AB 04 och ABT 06, som ofta är utmanande att navigera sig genom. Utbildningen ger deltagarna en fördjupad förståelse för hur dessa bestämmelser hänger ihop och vad som krävs för att nå framgång med ett störningskrav. Under utbildningen diskuteras också olika strategier som kan användas för att försvara sig mot ett störningskrav.

Kursen behandlar även vilka underrättelsekrav som är viktiga att ha i åtanke. Vidare ges deltagarna handfasta råd rörande dokumentation av uppkomna störningar, som kan vara helt avgörande i en eventuell tvist angående ett störningskrav.

För att illustrera bestämmelsernas tillämpning på ett pedagogiskt sätt innehåller utbildningen praktikfall, där verkliga exempel diskuteras utifrån reglerna om störningar.


Målgrupp

Kursen riktar sig till såväl advokater och jurister som arbetar som arbetar med entreprenadrätt, som praktiskt verksamma aktörer i bygg- och anläggningsbranschen, t.ex. projektledare, platschefer och andra som kan tänkas komma i kontakt med störningar.


Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Detta säger våra tidigare deltagare

"Det fanns verkligen utrymme för dialog och att resonera kring egna tankar och frågeställningar."

"Fungerade mycket bra att köra digitalt"

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.