Introduktion i entreprenadrätt

Grundkurs med fokus på standardavtalen AB 04 och ABT 06

6

timmar

7900 SEK.

Bakgrund

Vi är inne i en intensiv byggperiod och behovet av juridisk rådgivning i olika byggprojekt är stort. Många jurister behöver kunna hantera de vanligaste frågeställningar som uppkommer i ett byggprojekt. 

 

Nyttan med kursen

Genom denna introduktionskurs får du som inte arbetat så mycket med entreprenadjuridiken tidigare de grundläggande kunskaper som krävs för att orientera dig i området och hantera de vanligaste juridiska frågeställningar som uppkommer i ett byggprojekt. 

 

Innehåll

På kursen får du som kursdeltagare grundläggande kunskaper till entreprenadrätt, med fokus på standardavtalen AB 04 (utförandeentreprenad) och ABT 06 (totalentreprenad). Under dagen kommer teori att varvas med praktiska övningar. Föreläsningsdelen fördelar sig i stora drag enligt nedan.  

 

Dagsprogram

  • Bakgrund och introduktion till entreprenadrätten 
  • Kontraktsarbetenas omfattning 
  • ÄTA-arbeten 
  • Tider, hinder och forcering  
  • Ansvar 
  • Besiktning 
  • Hävning och avbrytande av arbetena  

 

Målgrupp

Jurister och advokater 

 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.