Nätverk

Nätverk i Industriella anläggningsleveranser

20

lektioner

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Större anläggningsleveranser avseende industriella anläggningar, olika typer av kraftverk och kraftöverföringssystem, nedan tillsammans benämnda ”industriella anläggningsleveranser”, är komplexa och innefattar många olika frågor och olika typer av riskexponeringar. Även om området avtalsmässigt har likheter med entreprenadrätten, så finns tillkommande frågor att hantera som ökar komplexiteten.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Vanliga problem vid industriella anläggningsleveranser – hur bemöter vi dem på bästa sätt?

 

Möte 2

Huvudtema: 


 • Vilka      problem finns det med SSG 2019-03?
 • Hur ska      man hantera uppdelade anläggningsleveranser, d.v.s. där byggnadsarbeten      och den industriella anläggningen handlas upp i separata avtal?
 • Lagvalsfrågor,      hur går det till och vilka länders lagar ska man undvika?
 • Vad är      de praktiska skillnaderna mellan skiljeförfarande och domstol? Vad ska man      välja?
 • Vanliga      fel och fällor när FIDIC-avtalen används
 • Utländska      uttryck (t.ex. ”time is of the essence”) i en svensk kontext – hur ska de      förstås?

 

Tentativa ämnen

 • Avtalsvillkor i praktiken
 • Partnering - hur bör man reglera ett partneringsamarbete och vilka är de vanligaste problemen med partnring?
 • Intellectual Property Rights, hur ska de regleras i avtal
 • Hur ska ”Indemnifications” avseende Intellectual Property Rights skrivas från ett beställar- resp. leverantörsperspektiv?
 • Hur ska eller får den kunskap om produkten/anläggningen som leverantören oftast får regleras
 • Uppstår GDPR-frågor vid industriella anläggningsleveranser?
 • S. k. Cybersecurity klausuler
 • Kopplingen mellan avtalsregleringen och försäkringar.
 • Tests on Completion/Övertagandeprov hur bör sådana prov avtalsmässigt regle-ras och hur bör bilagorna som beskriver kraven för godkännande utformad
 • Olika länders regler för ingående av avtal
 • Olika länders avtalstolkningsregler
 • Hur översätts svenska juridiska begrepp korrekt till engelska?
 • Om ett svenskt juridiskt begrepp korrekt översatts till engelska men sedan an-vänds i ett avtal som inte styrs av svensk eller engelsk rätt, vilka fällor finns då?
 • Effekter av att använda engelska/amerikanska begrepp i en svensk kontext
  • NL/NLM/Orgalime faror och fällor för köparen respektive säljarna.

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till bolagsjurister, försäljningsingenjörer, inköpare och projektledare i stora industriföretag. Dessutom vänder sig nätverket till advokater och jurister hos konsultbolag med inriktning på industriella anläggningsleveranser och de nationella och internationella avtal som därtill hör.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎

Dela på sociala medier

in
t
f