Nätverk

Nätverk i Industriella anläggningsleveranser

20

lektioner

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Större anläggningsleveranser avseende industriella anläggningar, olika typer av kraftverk och kraftöverföringssystem, nedan tillsammans benämnda ”industriella anläggningsleveranser”, är komplexa och innefattar många olika frågor och olika typer av riskexponeringar. Även om området avtalsmässigt har likheter med entreprenadrätten, så finns tillkommande frågor att hantera som ökar komplexiteten.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor både ur ett praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1:

 • Avtal som innehåller teknikutveckling, vad ska man tänka på?
 • Tvister, vad är skillnaden mellan att processa i allmän      domstol, förvaltningsdomstol och i ett skiljeförfarande samt hur ska man välja skiljedomsinstitut?

 • Hållbarhetsfrågor, hur ska de regleras och utvärderas?

 

Från möte till möte, kommer innehåll bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna, vilket innebär en god möjlighet att påverka programmet.
 
Exempel på ämnen som kan diskuteras i nätverket:

 • Spårbarhet
 • Partnering - hur bör man reglera ett partneringsamarbete och vilka är de vanligaste problemen med partnring?
 • Intellectual Property Rights, hur ska de regleras i avtal.
 • Hur ska ”Indemnifications” avseende Intellectual Property Rights skrivas från ett beställar- resp. leverantörsperspektiv?
 • Hur ska eller får den kunskap om produkten/anläggningen som leverantören oftast får regleras?
 • S. k. Cybersecurity klausuler.
 • Kopplingen mellan avtalsregleringen och försäkringar.
 • Tests on Completion/Övertagandeprov hur bör sådana prov avtalsmässigt regle-ras och hur bör bilagorna som beskriver kraven för godkännande utformade.
 • Olika länders regler för ingående av avtal och avtalstolkningsregler.
 • Hur översätts svenska juridiska begrepp korrekt till engelska? Vilka fällor kan finnas?
 • Avtalsvillkor i praktiken
 • GDPR

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav på 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till bolagsjurister, försäljningsingenjörer, inköpare och projektledare i stora industriföretag. Dessutom vänder sig nätverket till advokater och jurister hos konsultbolag med inriktning på industriella anläggningsleveranser och de nationella och internationella avtal som därtill hör.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.

Dela på sociala medier

in
t
f