Undervisare

Tillbaka

Sofia Sandholm

Advokat hos WERKS Advokater

Sofia Sandholm är verksam på WERKS Advokater, där hon arbetar som advokat med ansvar för byråns verksamhet inom entreprenad- och konsulträtt. Sofia har mångårig erfarenhet inom området och företräder regelbundet beställare såväl som entreprenörer. Hennes arbete innefattar bl.a. att agera löpande juridiskt stöd i pågående projekt, att upprätta och granska avtal samt att agera ombud i förhandlingar och tvister. Sofia har erfarenhet av allt ifrån enklare till stora och komplexa entreprenadprojekt. Hon har bland annat agerat rådgivare till beställare av infrastrukturprojekt, flerbostadsområden och offentliga byggnationer såsom p-hus, sjukhus och museum. Sofia håller även utbildningar och föredrag inom området entreprenad.