Undervisare

Tillbaka

Richard Sahlberg

Advokat, delägare Foyen Advokatfirma

Richard Sahlberg är advokat och delägare vid Foyen Advokatfirma. Han har varit specialiserad inom entreprenadrätt sedan mer än tio år och håller ett tjugotal kurser inom ämnet varje år, med olika inriktningar beroende på sammanhang. Han har de senaste åren gästföreläst på Lunds universitet i fördjupningskursen inom entreprenadrätt och var sakkunnigt stöd i revideringen till nuvarande upplagan av Per Samuelssons kommentar till standardavtalet AB 04.