Nätverk

Nätverk i Tvistehantering i bygg- och entreprenadprojekt

Vi delar kunskap, redskap och strategier för bättre processer som leder till färre tvister

4

lektioner

26950 SEK.

Innehåll

Bygg- och entreprenadprojekt är ofta komplexa och omfattande. Komplexiteten ligger bland annat i att det är många olika moment som ska utföras av flera olika parter, med särskilda kunskapsområden. Eftersom alla projekt är unika är meningsskiljaktigheter vanligt förekommande i bygg- och entreprenadbranschen. Dessa meningsskiljaktigheter kan komma att bli dyra om det leder till tvist. För ett lyckat bygg- och entreprenadprojekt krävs ett gott samarbete och en förståelse för samtliga delar i projektet, samt förståelse för hur meningsskiljaktigheter och tvister ska hanteras.

Nätverket är en möjlighet för dig som på ett eller annat vis är en del av ett bygg- eller entreprenadprojekt. Du har en bakgrund som projektledare, byggkonsult, ingenjör, entreprenör, projektör, konsult, advokat eller jurist eller likande. Genom att sitta i ett nätverk tillsammans ges möjligheten att förstå varandras utmaningar i branschen och få ökad kunskap om hur tvister behandlas mellan byggtekniska parter.

Inom nätverket gäller principen att det som sägs i rummet stannar i rummet. Nätverksträffarna utgår från valda teman men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.
 
Möte 1 

Huvudtema: Standardavtalens reglering gällande tvistelösning – allmän domstol, skiljeförfarande, förenklad tvistelösning eller besiktningsinstitut
 
Möte 2 

Huvudtema: Säkerhet och entreprenadförsäkringar. Hur hanterar man part som är på obestånd eller försatt i konkurs?
 
Möte 3 

Huvudtema: Tvistehantering - bevissäkring och hantering av dokumentation under entreprenadtiden

Gästföreläsare: Eleonore Gustafsson, Advokat, Different Advokat AB
 
Möte 4 

Huvudtema: Kommunikation och samverkan ur ett tvisteförebyggande perspektiv
 
Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna. 
 
Exempel på andra ämnen som kan diskuteras under mötena:
  • Hur kan alla parter samarbeta bättre inom ett byggprojekt
  • ABK 09 i relation till AB04, ABT 06
  • Översikt kring bygg- och entreprenadprocessen utifrån PBL
  • Upphandling – ökad kännedom om upphandlingsregelverke

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på en professionell nivå kan diskutera problemställningar och utväxla erfarenheter, för att få nya kunskaper omkring ett entreprenad- och byggprojekt. Förutom yrkeskompetens får du även en betydande utbyggnad av ditt professionella nätverk. Ett nytt forum som du kan dra nytta av året runt för sparring och kunskapsdelning kring specifika utmaningar. Som medlem i nätverket kan du påverka ämnen och innehåll, så att det professionella innehållet utökar dina kompetenser optimalt.
Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.
 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som är projektledare, byggkonsult, ingenjör, entreprenör, projektör, konsult, advokat eller jurist eller andra parter som är en del av ett bygg- eller entreprenadprojekt.
Antalet platser i nätverket är begränsat. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.
 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎