Kurser

Proptech

Digitaliseringen av fastighetsbranschen

3

timmar

4900 SEK.

Innehåll

Fastighetsbranschen står för betydande ekonomiska värden men är också en central komponent i hållbara samhällen. Digitaliseringen av fastighetsbranschen – proptech – berör flera områden, med juridiska frågor och behov av lösningar som följd. Hur långt har digitaliseringen kommit och hur kan den komma att utvecklas de kommande åren? Vilka svårigheter har hittills funnits och hur har de hanterats? Vad innebär proptech för yrkesverksamma jurister och vilka affärsmöjligheter kan det skapa?


1. Proptech - så funkar det

•Vad är proptech?
•När är proptech relevant för fastighetsägare och när är det inte? 

2. Systemarkitektur
•Vad är det?
•Vilka är de ekonomiska implikationerna av olika sorters systemarkitektur?
•Hur är systemarkitekturen generellt i fastighets-Sverige idag och vart är den på väg?
•Två branschinitiativ för att förändra systemarkitekturen
•Att bryta sig ur

3. Transaktioner
•Systemarkitekturfrågor när beståndet tillförs nya fastigheter
•Datakvalitet
•Värderingsdata - kommer underlaget att öka?
•BIM


4. Trygghet och säkerhet
•Kontroll av hyresgäster före uthyrning
•Hantera avtalsbrott, skadeståndsgrundande handlingar och straffrättsliga brott genom olika IoT-lösningar
•GDPR - vad är möjligt?
•Kamerabevakning - vad är möjligt?
•Digitala lås som intäktshöjande faktor - förhandlingsperspektiv


5. Andra nyttor med IoT
•Effektivt resursutnyttjande i förvaltning
•Kundnöjdhet
•Energieffektivitet

6. Nya affärsmodeller:

•Coworking och coliving
•Sista metern
•Tredjepartsaffärer
•Hyresgästens eller hyresvärdens teknik?

7. Särskilt om digitala låssystem
•Intäktshöjande
•Minskandes administration och bemanning
•Ökandes säkerhet

8. Särskilt om fastighets- och marknadssystem

9. Särskilt om styr- och reglersystem

10. Risker med uppkopplad fastighetsförvaltning

11. Sammanfattande diskussion
Vilka behov av kvalificerad juridisk kompetens som fastighetsägare, leverantörer med flera aktörer inom samhällsbyggnadsbranscherna behöver tillgodose.

Målgrupp

Kursen vänder sig till yrkesverksamma jurister som inom sina olika områden agerar i eller interagerar med fastighetsbranschen. Kursen kan också vara relevant för företagsledare, delägare m fl som arbetar med juridisk affärsutveckling.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.