Kurser

EDPB:s nya vägledningar

Få en fördjupning i de senaste vägledningarna från EDPB

2

timmar

2900 SEK.

Innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB), som består av företrädare för nationella dataskyddsmyndigheter och Europeiska datatillsynsmannen (EDPS), utfärdar regelbundet vägledningar på dataskyddsområdet, med syftet att säkerställa en enhetlig tillämpning av bl.a. GDPR. Vägledningarna ger svar på tolknings- och tillämpningsfrågor och fungerar som både stöd och rättskälla i verksamheters arbete med GDPR-efterlevnad. Under detta frukostseminarium fördjupar vi oss i de senaste vägledningarna från EDPB.

Utifrån vägledningarna diskuterar vi:

  • Vilka är lärdomarna?
  • Vilka anpassningar kan behöva göras i din verksamhet?
  • Vilka frågetecken kvarstår på respektive område?

Målgrupp

Målgruppen är jurister, dataskyddsombud, dataskyddsansvariga, VD och övriga med ansvar för dataskyddsrelaterade frågor och/eller arbetar med efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR). Du som deltar på frukostseminariet bör ha grundläggande kunskap i GDPR och det europeiska dataskyddsregelverket. Kursen riktar sig till verksamheter inom både privat och offentlig sektor.

Program
07.45-08.00 Registrering
08.00–10.00 Seminarium (inkl. bensträckare)

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.