Kurser

Coachande ledarskap

Så skapar du motivation och handlingskraft med dina medarbetare

6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

Är du en ledare som vill vara i framkant när det gäller att skapa transformerande resultat tillsammans med dina medarbetare?
 
Ett modernt, flexibelt och effektivt ledarskap bygger på att involvera och använda medarbetarnas kunskaper och potential maximalt. Ledarskapsforskning visar att din förmåga att som ledare kommunicera på ett sätt som skapar delaktighet och växande samt gynnar medarbetarens inre motivation därför är en avgörande framgångsfaktor. Det coachande ledarskapet och coachande kommunikation är en plattform för att skapa detta.

Under denna kurs får du de grundläggande verktyg och förhållningssätt du behöver i din kommunikation för att utöva ett coachande ledarskap.

På kursen får du:


  • Fördjupad insikt om vad ett Coachande förhållningssätt och ledarskap egentligen innebär och hur du kan använda det för att synliggöra och höja kompetens, beslutsförmåga, motivation och ansvarstagande hos motparten
  • En kommunikations-struktur för att skapa insikt, handlingskraft och motivation
  • Träning i att använda de grundläggande teknikerna inom coaching såsom aktivt lyssnande, spegling och kraftfulla frågor
  • Ramar och verktyg för problemlösning, hinder och resurser, alternativa handlingsstrategier, måluppfyllelse mm
  • Träna på att använda NÖHRD och GROW-modellerna i praktiken
  • Praktisk Samtalsträning 


Målgrupp

Du som har någon form av ledarroll eller arbetar med mycket samtal och kommunikation, t.ex. inom HR.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.