Kurser

Ledarskap och kommunikation

Medarbetare eller motarbetare?

6

timmar

7995 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterade produkter

Kurser

Legal leadership

Läs mer

Innehåll

Kursen handlar om att förstå kommunikationens betydelse för ledarskapets framgång. Lite tillspetsat kan man säga att ett bra kommunikativt ledarskap skapar medarbetare och motsatsen skapar motarbetare. Kursen kommer ge dig nya kunskaper för att skapa ett bättre kommunikativt ledarskap. Fokus kommer att vara både på individbaserat ledarskap och gruppledarskap. Vidare kommer kursen fokusera på två till väsentliga områden, svåra samtal och psykisk ohälsa. Det finns mycket som tyder på att ledare finner detta svårt att kommunicera om. Det leder i många fall att problemen förvärras ytterligare. Då kan man tydligt notera att både individer och grupper får en sämre förmåga att prestera, speciellt under dessa svåra tider av omställning.


Nyttan med kursen

Kursen ger dig nya kunskaper inom området kommunikation kopplat till ledarskap. Den kommer att ge dig nya vetenskapliga metoder för att leda och utveckla medarbetare.


  • Kunskaper som utvecklar och förbättrar din kommunikation
  • Djupare insikter om vad som skapar medarbetare eller motarbetare i arbetsgruppen
  • En förståelse för hur du ska hantera och förebygga problem i arbetsgruppen
  • Verktyg att hantera svåra samtal 
  • Överblick över stress och psykiska ohälsa både på individnivå och gruppnivåMålgrupp

Målgruppen är alla som direkt eller indirekt leder personal. Kursen passar också projektledare och administrationen då den har ett brett anslag och inte bara vänder sig till ledare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterade produkter

Kurser

Legal leadership

Läs mer