Kurser

Ledarskap och kommunikation

Medarbetare eller motarbetare?

6

lektioner

7995 SEK.

Innehåll

Kursen handlar om att förstå kommunikationens betydelse för ledarskapets framgång. Lite tillspetsat kan man säga att ett bra kommunikativt ledarskap skapar medarbetare och motsatsen skapar motarbetare. Kursen kommer ge dig nya kunskaper för att skapa ett bättre kommunikativt ledarskap. Fokus kommer att vara både på individbaserat ledarskap och gruppledarskap. Vidare kommer kursen fokusera på två till väsentliga områden, svåra samtal och psykisk ohälsa. Det finns mycket som tyder på att ledare finner detta svårt att kommunicera om. Det leder i många fall att problemen förvärras ytterligare. Då kan man tydligt notera att både individer och grupper får en sämre förmåga att prestera, speciellt under dessa svåra tider av omställning.


Nyttan med kursen

Kursen ger dig nya kunskaper inom området kommunikation kopplat till ledarskap. Den kommer att ge dig nya vetenskapliga metoder för att leda och utveckla medarbetare.


  • Kunskaper som utvecklar och förbättrar din kommunikation
  • Djupare insikter om vad som skapar medarbetare eller motarbetare i arbetsgruppen
  • En förståelse för hur du ska hantera och förebygga problem i arbetsgruppen
  • Verktyg att hantera svåra samtal 
  • Överblick över stress och psykiska ohälsa både på individnivå och gruppnivåMålgrupp

Målgruppen är alla som direkt eller indirekt leder personal. Kursen passar också projektledare och administrationen då den har ett brett anslag och inte bara vänder sig till ledare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.