Undervisare

Tillbaka

Charlotte Fogel

Ledarutvecklare, coach och relationskonsult

Charlotte (Lotta) Fogel har arbetat som ledarutvecklare, utbildare och coach i 15 år och har en bred bas när det gäller erfarenheter från arbete och uppdrag inom såväl företagsvärlden som kommunal verksamhet.

Yrkeslivet har innehållit arbete som: projektledare, verksamhetsledare, utbildningsledare, utbildare, coach, verksamhetsutvecklare, kurator, teamutvecklare, grundskollärare, handledare, konsult och egen företagare.

Charlotte är examinerad lärare, författare, beteendevetare, lic. Relationspedagog och cert.coach enligt ICF och NLP samt Transformational coach. Hon är också utbildad inom Klart ledarskap, UGL samt cert. handledare i Utvecklande Ledarskap (UL) genom Försvarshögskolan.