Kurser

Avancerad Entreprenadjuridik

Infrastruktur och Anläggning 

10

timmar

15990 SEK.

Innehåll

Vad handlar kursen om?

E4 Förbifart Stockholm, Nya Tunnelbanan, Tvärförbindelse Södertörn, m.m. är exempel på de historiskt stora infrastruktursatsningar som fortgått och fortsatt kommer att pågå i Sverige de kommande årtiondena.

Den statliga planeringsramen för åtgärder inom transportinfrastrukturen uppgår till 799 miljarder kronor för perioden 2022–2033 (2021 års prisnivå). Det är en 25 % ökning i jämförelse med tidigare nivå 2018–2029.

Som en naturlig följd av flertalet parallellt pågående mångmiljardprojekt och en växande investeringsportfölj i nationell plan kommer stora utmaningar i form av hur man som part ska agera för att tillvarata sina eller sin huvudmans intressen, rättigheter och skyldigheter i entreprenader som blir alltmer komplexa.

Kursen Avancerad Entreprenadjuridik – Infrastruktur och Anläggning ger dig som kursdeltagare en unik inblick i de praktiska problemställningar som kan komma att uppkomma inom de största infrastrukturprojekten. Problemställningarna inom dessa rättsområden kommer att ställas på sin spets ur såväl ett beställar- som entreprenörperspektiv - spännande diskussioner och problematiseringar kommer lyftas och avhandlas.

Deltagarna kommer att få en fördjupad inblick i riskerna och möjligheterna vid de olika stadierna i entreprenaden; från upphandling, till genomförande och avlämnande samt tvistehantering. Allt för att du som advokat, VD, ombud, projektledare, kontraktsledare, företagsledare ska få en bättre förståelse och verktyg med dig för att kunna möta de utmaningar som väntar i denna miljardindustri som växer.

Nyttan med kursen

På kursen får du som deltagare bland annat:

• Fördjupad förståelse över den juridik som avser infrastruktur- och anläggningsområdet
• Insikter kring hur du proaktivt kan hantera risker utifrån ett beställar- och entreprenörperspektiv
• Kunskap i hur tekniken hänger samman med juridiken och projektekonomin
• Djupare insikt i hantering av störningar och krav på tidsförlängning
• Övningar, diskussioner och erfarenhetsyutbyte
• Verktyg för att kunna hantera olika förutsättningsförändringar  som kan uppstå i projektetprojket
• Överblick över de stora infrakturprojekten som ligger i ”pipen” kommande år och
• Uppdatering av gällande rätt och eventuellt kommande reglering/lagar

Målgrupp

Kursen är inriktad till dig som redan har en övergripande förståelse för infrastruktur- och anläggningsentreprenader och som vill fördjupa dig vidare men även till dig som har en viss erfarenhet av entreprenader men önskar utveckla din affär till att omfatta klienter eller kunder som verkar inom infrastruktur och anläggning.

Kursen riktar sig till dig som arbetar åt både beställar- eller entreprenörsidan.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum. Om du är advokat betyder detta att timmarna du deltar samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om obligatorisk utbildning per år.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.