Undervisare

Tillbaka

Angelica Viklund

Juridisk rådgivare, Nya Tunnelbanan, Region Stockholm

Angelica Viklund är verksam som juridisk rådgivare inom Nya Tunnelbanan, Region Stockholm. Nya Tunnelbanan är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt genom tiderna och leder det omfattande arbetet med att bygga ut tunnelbanesystemet i Stockholmsregionen. Nya Tunnelbanans entreprenader omfattar Berg- och anläggningsentreprenader, Bygg- och installationsentreprenader samt BEST-entreprenader och har en beräknad kostnad på omkring totalt 54 miljarder kronor (2016).

Angelica företräder idag beställarsidan men har flera års erfarenhet från entreprenörsidan där hon arbetat åt nordens största installationskoncern.

Angelica är specialiserad inom entreprenadrätt samt bolagsrätt och har en särskild fallenhet för installation- och BEST-entreprenader.

Angelica deltar i bransch- och marknadsdialoger, utbildar och föreläser inom entreprenadområdet.