Kurser

Panträtt i fastigheter och bostadsrätter

6

lektioner

8995 SEK.

Innehåll

Säkerheter i fast egendom är en tungt vägande del av Sveriges ekonomi och en förutsättning för allt byggande. En snabbt växande grupp är pant i bostadsrätter, som har helt andra regler än fastigheterna. Kursen behandlar båda dessa former och tar även upp hur fastigheter som satts på bolag kan användas som säkerheter.


Kursen riktar sig både till den som lämnar pant och till den som tar emot pant som säkerhet.


Kursen reder ut många svåra frågor och visar hur juridiskt hållbara avtal kan utformas. Punkter på kursen är:


 • God kreditgivningssed
 • Pantavtalet vid pantsättning av fastigheter– grunder, fällor och fel
 • Andrahandspantsättning
 • Inteckning och inteckningsåtgärder
 • Gemensamma inteckningar
 • Exekutiv försäljning av fastigheter
 • Panträtt och inteckningar vid fastighetsbildning
 • Pantsättning av bostadsrätter
 • Registrering av pantsatta bostadsrätter
 • Bostadsrättsföreningars och samfällighetsföreningars legala panträtt
 • Pant i ägarlägenheter
 • Pantsatta fastighetsbolag


Nyttan med kursen

Kursen visar på de grundläggande systemen för pantsättning av fastigheter och bostadsrätter . De viktigaste rättskällorna presenteras:


 • Lagstiftning och förarbeten
 • Betydelsefulla rättsfall tas upp


Målgrupp

Kursen är tänkt att vara till nytta för dem som tar eller lämnar säkerheter som en del i fastighetstransaktioner, alltså ansvariga på banker och andra kreditinstitutet, bygg- och fastighetsbolag, liksom advokater, andra jurister och konsulter. Kursen är värdefull även för dem som arbetar med fastigheter på kommuner och andra myndigheter.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.