Kurser

Panträtt i fastigheter och bostadsrätter

6

timmar

8995 SEK.

Innehåll

Säkerheter i fast egendom är en tungt vägande del av Sveriges ekonomi och en förutsättning för allt byggande. En snabbt växande grupp är pant i bostadsrätter, som har helt andra regler än fastigheterna. Kursen behandlar båda dessa former och tar även upp hur fastigheter som satts på bolag kan användas som säkerheter.


Kursen riktar sig både till den som lämnar pant och till den som tar emot pant som säkerhet.


Kursen reder ut många svåra frågor och visar hur juridiskt hållbara avtal kan utformas. 


Punkter på kursen är:


 • God kreditgivningssed
 • Pantavtalet vid pantsättning av fastigheter– grunder, fällor och fel
 • Andrahandspantsättning
 • Inteckning och inteckningsåtgärder
 • Gemensamma inteckningar
 • Exekutiv försäljning av fastigheter
 • Panträtt och inteckningar vid fastighetsbildning
 • Pantsättning av bostadsrätter
 • Registrering av pantsatta bostadsrätter
 • Bostadsrättsföreningars och samfällighetsföreningars legala panträtt
 • Pant i ägarlägenheter
 • Pantsatta fastighetsbolag


Nyttan med kursen

Kursen visar på de grundläggande systemen för pantsättning av fastigheter och bostadsrätter. 


De viktigaste rättskällorna presenteras:


 • Lagstiftning och förarbeten
 • Betydelsefulla rättsfall tas upp


Målgrupp

Kursen är tänkt att vara till nytta för dem som tar eller lämnar säkerheter som en del i fastighetstransaktioner, alltså ansvariga på banker och andra kreditinstitutet, bygg- och fastighetsbolag, liksom advokater, andra jurister och konsulter. Kursen är värdefull även för dem som arbetar med fastigheter på kommuner och andra myndigheter.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.