Kurser

Arbetstillstånd

Få praktiska råd och direkt användbar kunskap om regelverket

6

lektioner

7995 SEK.

Innehåll
Kursen syftar till att ge jurister och andra som arbetar med eller vill börja arbeta med arbetstillstånd direkt användbar kunskap om regelverket och praktiska råd för arbetet med arbetstillståndsärenden?

Du får en genomgång av det juridiska regelverket och praxis avseende arbetstillstånd. Kursen behandlar inte bara frågor rörande den som ansöker om arbetstillstånd utan även vad som gäller för familjemedlemmars möjligheter att beviljas uppehållstillstånd som medsökande. Du får kunskap om kraven för att beviljas ett första arbetstillstånd, förlängt arbetstillstånd och därefter efter fyra år med arbetstillstånd möjligheten att få permanent uppehållstillstånd för tillståndsinnehavaren och hans familj.

I kursen ingår även en genomgång av reglerna om försörjningskrav för familjemedlemmar och vad de innebär. Vidare kommer kursen att behandla vad som gäller för unga vuxna  som fyllt 18 år när den förälder som har arbetstillstånd kan beviljas permanent uppehållstillstånd.

Kristina kommer även att gå igenom vilka krav som ställs på anställningen och arbetsgivaren. Det gäller arbetsvillkor som lön och försäkringar men också särskilda krav som ställs på arbetsgivare inom vissa branscher.

Kursen omfattar även de särskilda regler som gäller för den som sökt asyl, fått avslag på sin asylansökan men etablerat sig på arbetsmarknaden under asylprocessen.

Även överklagande av negativa beslut kommer att behandlas och vad man bör tänka på.

Etiska dilemman kommer att diskuteras och vilka råd man kan ge en klient när det gäller arbetstillstånd med tanke på den politiska utvecklingen i Sverige.

Hela kursen är inriktad på att klienten i så stor utsträckning som möjligt ska få ett positivt beslut.

Nyttan med kursen
Kursen ger dig kunskap och verktyg för att framgångsrikt arbeta med arbetstillståndsärenden.

På kursen får du kunskap om:

  • Det juridiska regelverket
  • De krav som ställs på arbetsgivare i arbetstillståndsärenden
  • De krav som ställs på anställningen
  • Vad som gäller för familjemedlemmar
  • Vad som gäller vid avslag

Det du lär dig kommer att vara direkt användbart i ditt arbete med arbetstillstånd.


Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har viss erfarenhet av att arbeta med arbetstillståndsärenden och till dig som vill börja arbeta med sådana ärenden.

Målgrupp är advokater/jurister eller andra som arbetar med arbetstillståndsärenden, exempelvis inom redovisningsfirmor. Kursen är en grundkurs men kan även vara värdefull för dig som har erfarenhet av ärendetypen.