Kurser

Barn från Ukraina och andra ensamkommande barn

- om barns rättigheter och myndigheternas roll

6

timmar

4995 SEK.

Innehåll

Kursen kommer att inrikta sig på de rättigheter som ett ensamkommande barn har när det kommer till Sverige. Runt barnen finns flera myndigheter, t.ex. Migrationsverket, socialtjänsten, överförmyndare m fl. liksom de gode män som företräder barnen.

Under kursen kommer dessa olika aktörer att presenteras liksom förtydliganden av deras olika roller.


Nyttan med kursen

För de som på olika sätt kommer i kontakt med ensamkommande barn kommer gällande lagstiftning att gås igenom för de olika aktörerna kring barnen.

Här pekas på nyttan av att veta vad de olika myndigheterna och organisationerna har för roller och vad som kan krävas av dem i sina uppdrag med barnen.
På kursen får du:
  • Kunskap om gällande lagstiftning och vad som ev. är på gång
  • Djupare insikt om de olika aktörernas uppdrag
  • En förståelse för barnets situation som ensamkommande
  • Till vilken myndighet/organisation du ska vända dig till vid olika tilfällen


Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater/jurister som har uppdrag som offentliga biträden, gode män, överförmyndare, handläggare inom socialtjänsten, tjänstemän i nom Migrationsverket samt frivilligorganisationer som Rädda Barnen och Röda Korset


Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.