Nätverk

Nätverk i Arbetsrätt - Jurister

Vi utforskar och fördjupar oss i praktiska utmaningar, EU-initiativ och jämställdhet ur ett arbetsrättsligt perspektiv

20

timmar

27950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterade produkter

Innehåll

I dagens komplexa arbetsliv står vi inför en mängd utmaningar inom arbetsrätt. Från diskrimineringsfrågor och aktivt arbete med mångfalds- och jämställdhetsplaner till arbetsrättsliga aspekter vid M&A-förvärv och hantering av ämnen som alkohol och droger på arbetsplatsen. Vår nätverkssamling inom arbetsrätt är skräddarsydd för jurister och experter som vill fördjupa sina kunskaper och dela erfarenheter inom detta viktiga område.


Under våra möten kommer vi att utforska praktiska frågor och utmaningar, samtidigt som vi tar upp aktuella ämnen som visselblåsning, fackliga förhandlingar, förtroendemannalagen och rehabilitering. Dessutom kommer vi att granska ämnen som psykisk ohälsa, företagshemligheter, nya anställningsformer och distansarbete, med särskilt fokus på internationella aspekter som skatt och försäkringar.


Vi kommer också att följa och diskutera EU-initiativ som kan påverka svensk arbetsrätt och hålla oss uppdaterade om debatten kring Nya LAS i Sverige. Slutligen kommer vi att ta upp frågor som rör pension och försäkringar med hjälp av experter på området. 


Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.


Teman på nätverksträffarna

Möte 1
Huvudtema: Företagshemlighetsskyddet – sekretessavtal, kundskydds- och värvningsklausuler, skyddet för företagshemligheter i anställnings- och affärsförbindelser, samt påföljder och åtgärder vid angrepp, med Magnus Tonell, advokat & delägare på Next Advokater.

Möte 2
Huvudtema: Senaste nytt och föreläsning på temat övergång av verksamhet
Gästföreläsare: Tobias Normann, partner och advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå
 
Möte 3
Huvudtema: Tema bestäms tillsamans med deltagarna
 
Möte 4
Huvudtema: Tema bestäms tillsamans med deltagarna


Tentativa ämnen:

 • Diskrimineringsfrågor; vad gäller? Genomgång av praxis och praktisk hantering med fokus t.ex. vid rekrytering? Idag är diskrimineringsärendena relativt få i arbetslivet; kommer det att ändras?
 • Aktiva åtgärder och hur arbetar man med mångfalds- och jämställdhetsplaner och implementerar dessa i verksamheten.
 • Arbetsrättslig M&A – arbetsrättsliga frågeställningar vid förvärv.
 • Alkohol och droger – hantering i praktiken
 • Bakgrundskontroll, säkerhetsprövning och etiska dilemman
 • Erfarenhetsutbyten mellan nätverksmedlemmarna, dvs ”what’s cooking” i ett strukturerat format.
 • En deltagare kan tex berätta om utmaningar som hen haft med en diskussion utifrån det. Det kan tex handla om knepiga rehabfall eller bristande prestationer.
 • Visselblåsning – vad handlar det om och hur förhåller det sig till arbetsrätten? 
 • Fackliga förhandlingar i praktiken
 • Förtroendemannalagen – praktiska frågor 
 • Rehabilitering – särskilda utmaningar (ange vad ni i så fall vill prata om) 
 • Psykisk ohälsa och diagnoser. Vad gör man som arbetsgivare när man misstänker eller kan konstatera att anställda har detta? 
 • Företagshemligheter och sekretessavtal 
 • Egenanställningar och andra ”nya anställningsformer”
 • Distansarbete – med fokus på vad som gäller utomlands t.ex. kring skatt och försäkringar
 • Vad händer egentligen i EU som rör arbetsrätten – många initiativ som kan komma att påverka den svenska arbetsrätten framöver
 • Hur förs debatten efter Nya LAS här i Sverige?
 • Pension och försäkringsfrågor – t.ex. föreläsare från FINFA


Målgrupp

Nätverket riktar sig till seniora advokater, högt uppsatta arbetsrättsjurister och Legal Counsel inom bolag, arbetsrättsorganisationer, fackförbund och myndigheter med ansvar för områden som berör arbetsrätt.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterade produkter