Kurser

Viten i entreprenadkontrakt

Få kunskap om hur viten bör hanteras utifrån både ett teoretiskt perspektiv och med praktiska verktyg

6,5

timmar

8900 SEK.

Innehåll

Vitesklausuler är en mycket gammal klausultyp som numera används frekvent inom många olika rättsområden. Samtidigt är bilden av vitet fortfarande till stor del förenklad och i många delar föråldrad.

Detta gör att det finns luckor kring bland annat hur vitesklausuler används för att på ett handlingsdirigerande sätt förmå entreprenören till avtalsuppfyllelse. Klausulen används idag för bland annat försenat felavhjälpande, användande av rätt skyddskläder på arbetsplatsen och för att ersätta beställare för tågförseningar. Beställare ser uppenbarligen ett behov att utöver vad AB-avtalen föreskriver vitesbelägga en mängd andra avtalsförpliktelser i entreprenadavtalet. Detta bygger på att beställaren ser att klausulen har fördelar som den dispositiva rätten inte har. Syftet med kursen är att belysa dessa möjligheter och svårigheter som den nutida vitesklausulen skapar.

Kursen innebär ett helhetsgrepp på vitesfrågan, och innehåller bland annat hur viten avtalas, vilken rättspraxis som finns på området och hur man som entreprenör och beställare kan argumentera i frågan om jämkning.

Nyttan med kursen

Efter att gått kursen kommer deltagarna vara bättre rustade för att skriva vitesklausuler i entreprenadavtal och även på att bedöma i vilken utsträckning vitena är tillämpbara eller kan jämkas.

Kursen behandlar bland annat:
 • Allmänt om vite: definition och funktion
 • Förseningsviten enligt AB-systemet
 • Felavhjälpandeviten och övriga viten i entreprenader
 • Jämkning av viten
 • Rättspraxis avseende viten
 • Viten i AF-delar
 • Viten i Entreprenadkontrakt
 • Vite och skada
 • Vite och skadestånd

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med entreprenadkontrakt, advokatbyråer, bolagsjurister, upphandlande myndigheter.

Program

09.00-10.00 Pass 1 
 • Vite som klausultyp 
 • Vite inom annat än entreprenadkontrakt 
 • Vanliga förekommande problem 
   
10.00-10.15 Kaffepaus 
 
10.15-11.30 Pass 2 
 • Hur vite avtalas enligt AB-avtalen 
 • Genomgång av olika typer av vitesklausuler 
 • Möjligheten att undvika vite genom tidsförlängning 
 
11.30-12.30 Lunch 
 
12.30-14.30 Pass 3 inkl. bensträckare
 • Vite och skada 
 • Vite och skadestånd 
 • Vite och betalning 
 
14.30-14.45 Kaffepaus
 
 
14.45-16.30 Pass 4 inkl. bensträckare
 • Exempel på tvister avseende viten 
 • Hur mycket vite som faktiskt betalas 
 • Jämkning av vite 

16.30 Kursen avslutas 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.