Kurser

Entreprenadförsäkring

Få en genomgång av entreprenadförsäkringens olika moment

6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

Kursen omfattar parternas ansvarsfördelning för skador enligt ABT 06 och AB 04, entreprenörens försäkringskrav enligt nämnda standardavtal samt en genomgång av entreprenadförsäkringens olika moment.  

Nyttan med kursen

Kursdeltagarna kommer på kursen få kunskap om entreprenadförsäkringarnas olika moment, vilka skador som normalt omfattas av beställarens och entreprenörens försäkringar och vad som är viktigt att tänka på dels vid ingående av avtal dels vid inträffande av skada i en entreprenad.

På kursen får du kunskap om:

  • Vanliga försäkringslösningar inom entreprenadområdet, vad de olika försäkringsmomenten så som allrisk, ansvar, befintlig egendom med mera omfattar.
  • Vilken typ av skada som kan ersättas ur respektive försäkringsmoment
  • Ansvarsfördelning för skador enligt standardavtalen
  • Vad som avses med skada respektive fel  
  • Vad som är viktigt att tänka på när en skada inträffar
  • Relevant praxis på området

Målgrupp

Advokater och jurister men även till exempel entreprenörer och beställare som arbetar med upphandling och genomförande av entreprenader. Kursen förutsätter en viss förkunskap om entreprenadrätten och dess standardavtal ABT 06 och/eller AB 04.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.