Kurser

Vidareutveckling av affärsjurister och advokatbyråer

Ett fokus på vad ledande jurister och andra chefer måste göra för att företaget ska utvecklas vidare med sund tillväxt och lönsamhet i en konkurrensutsatt bransch.

6

timmar

9900 SEK.

Bakgrund

Överraskande många bra jurister tycker att övergången till en framgångsrik affärsjurist är utmanande och ett flertal partners erkänner att deras största förbättringsområden är de kommersiella, eller deras roll som chefer, inte som jurister. Samtidigt finns det förvånansvärt stora utvecklingsskillnader mellan till synes lika företag. Partnerledda kompetensföretag är komplexa, med många duktiga individer som tillsammans ska uppnå önskade resultat för sig själva och för företaget.

Kursen behandlar viktiga metoder och lösningar för att förbättra strategiarbetet, arbetet med marknad och uppdragsgivare samt organisatoriska och operativa förutsättningar. Som deltagare blir du medveten om olika faktorer och inte alltid synliga svagheter som kan hindra en advokatbyrås utveckling på kort och/eller lång sikt. Baserat på erfarenhet från ledande medelstora och stora företag får du bättre insikt i vad som fungerar bra och måste arbetas hårt med, och vad som bör förändras för att uppnå ekonomisk utveckling, men också en vidareutveckling av medarbetarna, kulturen, företaget marknadens rykte och attraktivitet.

 

Nyttan med kursen

På kursen får du bland annat: ·

 • Insikt i bästa praxis från framgångsrika företag i Norge och utomlands, inklusive några lektioner från kompetensföretag i andra relevanta branscher ·
 • Förståelse för hur olika ledare, roller, kompetenser och grupper kan och måste samordnas om ambitiösa mål ska uppnås ·
 • Inspel på hur du kan säkerställa en bättre karriärutveckling genom att betona processer och arbetssätt som tjänar både dina egna och företagets intressen 


Ämnen inkluderar :

 • Särskilda utmaningar för partnerledda kompetensföretag ·
 • Rollförståelse inom företaget och externt på marknaden, inklusive organisation och lednings- och mätparametrar ·
 • Utveckling som affärsjurist ·
 • Tillväxt, intjäning och välmående – hur balanserar man olika mål? ·
 • Val och implementering av en kund- och tjänstestrategi på olika nivåer ·
 • Hur lyckas man med varumärkesbyggande och marknadsföringsarbete? Roller, metoder och interaktion mellan jurister och marknadsavdelningen ·
 • Försäljning - från kontakt till kontrakt - "vad fungerar bäst?" ·
 • Relationsbyggande och service – advokatens viktigaste uppgifter?
 • Ärende- och resurshantering - nyckeln till god lönsamhet ·
 • Varför tillväxt, lönsamhet och bästa praxis kräver professionell administration ·
 • Internationella strategival – sammanslagning, nätverk, bästa vänner eller annat?
 • För- och nackdelar med olika partnermodeller och mätparametrar

 

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till styrelseledamöter, partners, seniora jurister och personalledare i affärsjuridiska byråer.
 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.


Notera! Kursen hålls på engelska

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.