Undervisare

Tillbaka

Paul Bellamy

Owner & CEO, Bellamy Consulting AS

Efter universitetet arbetade Paul i flera år med försäljning och marknadsföring i Storbritanniens största skokoncern. Han blev sedan auktoriserad revisor (UK) och auktoriserad revisor (Norge). Efter sju år på DnC byggde han upp det norska konsultföretaget Grant Thornton International. Han blev senare chef för rådgivningsdivisionen på PwC, som hade en mycket stark tillväxt.

Paul var vd för Wiersholm från 2001 till 2004, en spännande period då företaget uppnådde mycket positiv mediebevakning och klättrade till toppen i internationella rankningar. Han blev sedan Network Managing Partner för Grant Thornton Norge, med revisions-, konsult- och advokatbyråer. Här fördubblades omsättningen på de fyra åren. Paul arbetade som konsult för flera advokatbyråer, framför allt med strategi och affärsutveckling, men även med större utredningar.

2009 blev han vd för klienten Schjødt, en roll han hade fram till 2015. Företagets omsättning fördubblades under denna period och Schjødt etablerade sig som en av de fem stora advokatbyråerna efter många år med "big 4".

Han startade Bellamy Consulting, rådgivare till advokatbyråer inom strategi, affärsutveckling, marknadsföring och professionalisering, för styrelse, MP, ledningsgrupper eller partnerskapet. Han var också några månader som tillförordnad VD för SANDS.

Efter några år bytte han till en klient för andra gången. Paul blev strategi- och utvecklingsdirektör på SANDS, som en del av ett större strategi- och utvecklingsprojekt i företaget under flera år, vilket ledde till betydande förändringar i tjänsteutbud, kundsammansättning, rekrytering och attraktionskraft på marknaden.

Paul har arbetat i ett antal länder i Europa, Asien, Afrika och USA. Han har varit starkt engagerad i professionell utveckling i olika yrkesföreningar, inklusive styrelseuppdrag i Norge, Europa och USA. Vidare har Paul hållit föredrag i många länder och skrivit artiklar publicerade i nationella och internationella tidskrifter.