Kurser

Legal leadership

Få olika verktyg som kan användas i din ledarroll

6

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Legal Leadership inriktar sig på just ledarskap, vilket ytterst handlar om att leda sig själv och att hantera rollen som ledare. Juridiska ledare och konsulter i delägaredrivna organisationer skiljer sig generellt från ledare i gängse företag och organisationer.

De blir i regel befordrade till ledarpositionen primärt på grundval av sin juridiska expertis, och sekundärt utifrån sin motivation och läggning. De har sällan tid, energi eller resurser att utvecklas som ledare – inte minst eftersom de fortsätter att vara juridiskt produktiva snarare än att fokusera på ledarskapet. Vidare finns det väldigt få ledarskapsutbildningar specifikt för jurister.

På denna kursen kommer vi att stanna upp och gemensamt reflektera över det juridiska ledarskapets förutsättningar och normer – men också rollens i höga grad outvecklade potential. Vi kommer att utgå ifrån forskning, erfarenhet och best practice för att sedan gå in på olika aspekter av det juridiska ledarskapets anatomi.
 

Nyttan med kursen

På kursen kommer vi tillsammans utforska de specifika situationer, behov och möjligheter samt utmaningar som man möter i juridiskt ledarskap. Vi kommer att beakta både ett större systemiskt perspektiv (exempelvis delägarmodellens särdrag avseende ledarskap och makt) och den enskilde individens roll samt dynamiken i samspelet mellan de två.

Kursen ger deltagarna en större förståelse för olika verktyg som kan användas i ledarrollen, vilka är hämtade ifrån forskning och experter inom advokat- och konsulentbranschen, och som kan leda till en konkurrensmässig fördel i arbetslivet och en större framgång som ledare.
 

Målgrupp

Kursen vänder sig till juridiska ledare och konsulter som exempelvis delägare, seniora jurister, och managing partners. Nätverket är även högst relevant för andra profiler med ledaransvar som chefsjurister, seniora biträdande jurister, Chief Legal Officer och Senior Associates. Gemensamt för målgruppen är att de arbetar i en organisation som leds av ägarna (dvs. delägarna) samt med kunskapsmässig spetskompetens (exempelvis juridik eller revision).
 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.
 
Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.