Kurser

Upprättande av familjerättsliga handlingar

Genomgång av gällande rätt och praxis

6

lektioner

7995 SEK.

Innehåll

Kursen genomgår familjerättsliga handlingar såsom äktenskapsförord, samboavtal och testamenten som kan leda till tolkningssvårigheter och medföra förödande konsekvenser för klienten.
 
Vi tar bland annat upp följande frågeställningar:
 • Vad man bör tänka på vid upprättande av familjerättsliga handlingar?
 • Vilka är de vanligaste fallgroparna?
 • Vad kan regleras och inte?
 • Vad bör man särskilt tänka på vid rådgivning?
   

Nyttan med kursen

Det finns stora risker att man som ombud missar viktiga frågeställningar vid klientmöten, upprättar ofullständiga och i vissa fall otydliga handlingar eller inte ger korrekt rådgivning vilket kan leda till onödiga tvister om handlingarnas giltighet och tolkning.
 
På kursen får du…
 • Kunskap att rättsligt hantera de utmaningar du står inför vid rådgivning, upprättande och tolkning av familjerättsliga handlingar
 • Praktiska tips att tänka på vid upprättande av familjerättsliga handlingar
 • Genomgång av gällande rätt och praxis
   

Målgrupp

Jurister och advokater som arbetar med familjerätt. Som deltagare bör du ha tidigare erfarenhet av arbete med rådgivning och upprättande av familjerättsliga handlingar.
 

Material

Du kommer åt kurspresentationen, ditt diplom och annat relevant material genom JUC-me onlineportal.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.