Kurser

Upprättande av familjerättsliga handlingar

Genomgång av gällande rätt och praxis

6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

Kursen genomgår familjerättsliga handlingar såsom äktenskapsförord, samboavtal och testamenten som kan leda till tolkningssvårigheter och medföra förödande konsekvenser för klienten.
 
Vi tar bland annat upp följande frågeställningar:
 • Vad man bör tänka på vid upprättande av familjerättsliga handlingar?
 • Vilka är de vanligaste fallgroparna?
 • Vad kan regleras och inte?
 • Vad bör man särskilt tänka på vid rådgivning?
   

Nyttan med kursen

Det finns stora risker att man som ombud missar viktiga frågeställningar vid klientmöten, upprättar ofullständiga och i vissa fall otydliga handlingar eller inte ger korrekt rådgivning vilket kan leda till onödiga tvister om handlingarnas giltighet och tolkning.
 
På kursen får du:
 • Kunskap att rättsligt hantera de utmaningar du står inför vid rådgivning, upprättande och tolkning av familjerättsliga handlingar
 • Praktiska tips att tänka på vid upprättande av familjerättsliga handlingar
 • Genomgång av gällande rätt och praxis
   

Målgrupp

Jurister och advokater som arbetar med familjerätt. Som deltagare bör du ha tidigare erfarenhet av arbete med rådgivning och upprättande av familjerättsliga handlingar.
 

Material

Du kommer åt kurspresentationen, ditt diplom och annat relevant material genom JUC-me onlineportal.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.