Undervisare

Tillbaka

Martina Fältén

Advokat, Elander Advokatbyrå

Martina Fältén arbetar sedan 2020 som advokat på Elander Advokatbyrå. Hon har tidigare arbetat på en annan advokatbyrå i Stockholm och har alltid främst arbetat med ekonomisk familjerätt, både som ombud och i egenskap av boutredningsman och bodelningsförrättare, men arbetar även med vårdnadsfrågor. Martina Fältén håller även flertalet kurser inom området.