Undervisare

Tillbaka

Caroline Elander Knip

Advokat, Grundare & Partner, Elander Advokatbyrå

Caroline Elander Knip har en lång och gedigen bakgrund inom familjerätten och arvsrätten. Efter att jobbat på olika advokatbyråer med familjerätt och arvsrätt som fokus, startade hon år 2016 Elander advokatbyrå där hon idag arbetar uteslutande med familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt.

Utöver att driva advokatbyrån tillsammans med sin partner, är Caroline Elander Knip en uppskattad föreläsare och skriver även artiklar i Svenska Dagbladet. Caroline står även med på UD:s lista över erfarna advokater som arbetar med ärenden rörande olovligt bortförande och kvarhållande av barn