Kurser

Lagen om vård av unga, en genomgång från start till mål

En genomgång från start till mål

6

lektioner

7900 SEK.

Innehåll

Att företräda barn och föräldrar som blivit föremål för tvångsomhändertagande med stöd av LVU, ställer höga krav på det offentliga biträdets kompetens.

Kursen är inriktad på den praktiska handläggningen av LVU-processen med genomgång av lagstiftning, praxis och handfasta tips om hur du bör agera både som biträde och särskild företrädare under hela processen och rättegången.     


Ämnen inkluderar: 

  • Genomgång av rättsfall och lagstiftning  
  • Praktiska tips om hur du förhåller dig till de olika parterna samt vad du behöver tänka på för att processa väl.   
  • Erfarenhetsutbyte och diskussion om lagstiftningen  
  • Kursen kombinerar teori, praktik och konkreta rättsfall, och stor vikt läggs vid utbyte av erfarenheter mellan deltagarna och föreläsaren.  
  • Utöver LVU kommer frågor kring delegationsordning, flyttningsförbud, umgängesbegräsningar gås i genom och diskuteras.  

 

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister samt socionomer  

 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.