Undervisare

Tillbaka

Mikaela Reinhammar

Senior Associate och Advokat, Advokatfirman Cederquist

Mikaela Reinhammar arbetar med finansiell reglering i huvudsak med frågor relaterade till kapitalförvaltning och ramverken som styr verksamheten för värdepappersfonder, alternativa investeringsförvaltare och värdepappersbolag. Sedan regelverken kring Sustainable Finance började träda i kraft har Mikaela Reinhammar arbetat med ett stort antal kapitalförvaltare med tolkning av de nya regelverken och ett tillhörande omfattande implementeringsarbete. Hon är även engagerad i Swesif och är legal rådgivare i den nya utformningen av Hållbarhetsprofilen.