Kurser

Skatteprocess och bevisfrågor

Erfarenheter ur ett domstolsperspektiv

6

timmar

9995 SEK.

Innehåll

Kursens fokus ligger på bevisfrågor inom skatterätten med en genomgång av den metodik som används vid bevisprövning, exempelvis frågor om bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering. I denna del förekommer också praktiska övningar.

Kursen innehåller också en genomgång av olika processuella inslag, både hur processprinciper om exempelvis tvåpartsprocess och officialprövning interagerar med bevisfrågor men också hur man på ett ändamålsenligt sätt ska få sina frågor rätt belysta i skatteprocessen.
 
Kursen omfattar:

  • Processuella grundprinciper för skatteprocessen
  • Metodiken vid bevisprövning
  • Praktiskt övningsinslag
  • Den materiella bevisrätten – regler och praxis
  • En effektiv skatteprocess – hinder och möjligheter
 

Nyttan med kursen

Syftet med kursen är att öka förståelsen för den bevisrättsliga metodiken, att lyfta upp bevisrättsliga frågor inom skatteprocessen och att ge praktiska råd kring hur processen kan drivas framåt.
 

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som arbetar med skatterättsliga frågor, som ombud på advokatkontor eller revisionsbyrå, i företag eller organisationer eller på myndighet.
 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.
 
Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.