Kurser

Grundläggande kurs i tullrätt

Lär dig att kunna identifiera tullrättsliga typsituationer och risker

6

lektioner

7900 SEK.

Innehåll

Den här kursen handlar om rättsområdet tullrätt som reglerar tullar och varuhandel. Som en indirekt skatt belastar den i slutändan oss alla som konsumenter och påverkar våra förhållningssätt som anställda i företag och myndigheter.

Kursen kommer att beröra de centrala delarna av tullrätten så som varuklassificering, tullvärde, ursprung, tulltillstånd och även vanliga tullrättsliga måltyper.

Tullrätten är ett gigantiskt område som kan omfatta en livsgärning. Kursledarnas uppfattning är därför att denna kurs genom att vara en grundkurs kommer att ge en bra grund för fortsatt lärande alternativt goda grunder att identifiera tullrättsliga aspekter i arbetet.

 

Nyttan med kursen

Sverige är inte bara ett exportberoende land, i nästan lika hög utsträckning är vi ett importberoende land. Vi är med andra ord ett handelsberoende land och det är tullrätten som reglerar de gällande bestämmelserna i vår handel. Det innebär att tullrätten spänner över alltifrån handelspolitiken, tillverkningsindustrin, nästintill all vår konsumtion och även påverkar våra köpvanor.

För att du ska få en uppfattning om tullrättens omfattning är kanske det mest målande exemplet att allt du ser runtomkring dig, alla saker och alla varor har en tullrättslig varukod och någon måste fastställa, tolka och tillämpa dessa.

Den här kursen är därför viktig för alla som hanterar handelsrelaterade frågor och den största nyttan med kursen är att du efter kursen kommer att kunna identifiera tullrättsliga typsituationer och risker. På så vis kan du vara delaktig i att bygga fördelaktiga ekonomiska upplägg och undvika kostsamma misstag.
 

På kursen får du….
 

  • En överblick över tullrättens omfattning
  • Insikter i varför tullrätt är viktigt och vilka de vanligaste tullrättsliga riskerna är
  • Viktiga verktyg för att hantera risker och typsituationer
  • Övergripande förståelse för hur tullrättsliga processer går till

 

Målgrupp

Detta är en grundkurs som riktar sig till alla som hanterar juridik, inköp, affärsupplägg, logistik, leverans- och värdekedjor så som controllers, tullansvariga, bolagsjurister, logistiker, affärsområdesansvariga, konsulter inom internationell handel och andra ledande befattningshavare. Kursen riktar sig därför kort och gott till alla – oaktat yrkeskategori – som på något sätt jobbar med handel.

 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.