Undervisare

Tillbaka

Per Furumo

Konsult i retorik/talarträning/presentation

Bland Per Furumos kunder finns en rad advokatbyråer liksom ett flertal av Sveriges stora företag på koncern- och ledningsgruppsnivå, Regeringskansliet, EU-kommissionen, FN samt offentliga personer inom politik och näringsliv. Per har också anlitats av Domstolsverket och Förvaltningsdomstolen. Sedan 2010 medverkar Per Furumo kontinuerligt i Advokatsamfundets utbildningar. Likaså från och med våren-17 i Åklagarmyndighetens utbildningsprogram. Per arbetar till femtio procent,med jurister i, både föreläsningsform,och genom enskild konsultation till exempel inför stora mål.

Under 2022 håller Per i kurser hos JUC. Bland annat i Presentations- och talarteknik.