Undervisare

Tillbaka

Johan Braw

Jur kand, J Braw AB

Johan Braw är jur kand, och en av Sveriges ledande personer inom digitalisering av fastighetsbranschen. Han var den förste ordföranden för Allmännyttans digitaliseringsinitiativ, och under hans tid som vd för Sölvesborgshem AB blev bolaget mycket framträdande inom lönsam digitalisering. Han har också varit vd i arkitekt- och byggbolag i noterad koncern, och kommunjurist och chef i två kommuner, samt biträdande jurist på advokatbyrå. Han är en erfaren och uppskattad föredragshållare, och har lanserat begreppet “digitala containrar”. Han driver det egna konsultbolaget J Braw AB. I sina ledarroller har han kommit i kontakt med många digitaliseringsfrågor, som yrkesverksamma jurister kan ha stora fördelar av att känna till.